E-mail

info@botuwandelen.nl

Contact

06 24 46 36 17

Algemene  voorwaarden

Leden en vrijwilligers:  In het Huishoudelijke Reglement  van BoTu Wandelen zijn bepalingen opgenomen waaraan het bestuur, de leden en vrijwilligers zich hebben te houden. Deelname van leden en genodigden  aan wandeltochten van andere organisaties is geheel voor eigen risico. De kosten: inschrijfgeld, eventuele herinneringen, reiskosten en eventuele consumpties, komen voor eigen rekening.

Deelnemers:  Deelname aan  de wandelevenementen van BoTu Wandelen is geheel voor eigen risico van de deelnemers.

Een deelnemer is gehouden voorafgaande aan de tocht het inschrijfgeld voor een tocht te betalen. Alleen deelnemers die de kortingspas kunnen tonen van de KWBN of van de Vlaamse Wandelbond kunnen een korting op het inschrijfgeld bedingen.

Deelname aan een door BoTu Wandelen georganiseerde wandeltocht  vindt plaats onder de bepalingen in het wandelreglement voor die tocht.  Dit reglement is beschikbaar bij de inschrijving maar kan ook per e-mail worden opgevraagd.